:

Producten - € 0,00
U heeft geen producten in uw winkelwagen

0Algemene Voorwaarden

Van Bebeqo, gevestigd te Barendrecht,
als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van zaken van de internetwinkel, hierna te noemen: "de Webshop", van Bebeqo.

1 Algemeen

1.1 Door gebruik te maken van de Webshop en/of door het plaatsen van een bestelling via de Webshop geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.
1.2 Bebeqo heeft het recht, zonder aankondiging vooraf, om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
1.3 Indien u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Bebeqo hiervan binnen 24 uur op de hoogte te stellen.
1.4 U heeft de verplichting om Bebeqo van iedere adreswijzing op de hoogte te brengen. Zolang Bebeqo geen adreswijziging van u ontvangen heeft wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatste bij Bebeqo bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

2 Bestellen

2.1 Een geplaatste bestelling is ongeldig indien Bebeqo uw vaste woon- of verblijfplaats niet kan vaststellen.
2.2 Bebeqo bekijkt bij iedere individuele bestelling of deze uitgeleverd kan worden. Indien Bebeqo dit nodig acht is Bebeqo gemachtigd om uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie en bij eventuele andere gegevensbronnen.
2.3 Bebeqo kan besluiten om een geplaatste bestelling niet uit te leveren. Indien u een opgaaf van redenen voor een dergelijk besluit wilt ontvangen, kunt u deze schriftelijk opvragen bij Bebeqo.

3 Herroepingrecht

3.1 U heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van het product het recht het product te retourneren aan Bebeqo. Het product dient dan wel compleet, onbeschadigd, ongebruikt te zijn en in de originele verpakking geretourneerd te worden.
3.2 U dient een retournering op grond van het Herroepingrecht altijd te melden aan Bebeqo. Niet aangemelde retourneringen worden niet geaccepteerd.
3.3 De wijze van het retourneren van een artikel op grond van het Herroepingrecht wordt uitsluitend door Bebeqo bepaald. Deze wijze zal echter niet onredelijk bezwarend voor u zijn.
3.4 Indien de comsument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
3.5 Indien de comsument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

4 Levering

4.1 U kunt bij Bebeqo niet op krediet kopen. Het te betalen bedrag dient voor het moment van uitlevering voldaan te zijn. Indien uw bestelling in gedeeltes wordt uitgeleverd hoeft u op dat moment alleen de op dat moment geleverde artikelen en de eventuele verzendkosten te voldoen. U geeft bij het plaatsen van uw bestelling aan hoe u wenst te betalen.
4.2 Bij bezorging aan huis, is de keuze van de leveringsmethode aan Bebeqo. Indien dit nodig wordt geacht zal uw bestelling door een 3e partij worden uitgeleverd. Bebeqo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schades welke worden veroorzaakt door deze 3e partij.
4.3 Onze artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan voorkomen dat een artikel niet voorradig is. U krijgt in dat geval zo spoedig mogelijk bericht. Bebeqo zal uw bestelling aanhouden. Indien een artikel niet meer leverbaar is krijgt u altijd bericht en heeft u de mogelijkheid om een ander artikel uit te zoeken of om het bestelde artikel kosteloos te annuleren. Wanneer een artikel later dan verwacht binnenkomt zullen eventuele andere bestelde artikelen gewoon worden uitgeleverd. In dit geval betaalt u voor het later geleverde artikel geen extra verzend- en rembourskosten. Bebeqo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor artikelen die vertraagd of niet kunnen worden geleverd.
4.4 Bij aflevering aan huis van grote- en/of zware artikelen wordt u van tevoren gebeld voor het maken van een afspraak. Eventuele kosten en/of schades die voor u ontstaan omdat u thuis moet zijn voor het in ontvangst nemen van uw bestelling kunnen niet op Bebeqo worden verhaald.
4.5 De leveringskosten die worden verrekend voor het leveren van de bestelde producten zijn terug te vinden in de winkelwagen. Wanneer u uw bestelling in een van onze filialen of magazijn afhaalt hoeft u uiteraard geen verzendkosten te betalen.
4.6 De leveringskosten kunnen verschillen bij aanbiedingen.
4.7 Bij bestellingen vanaf €39,00 berekenen wij geen verzendkosten. Daaronder bedragen de verzendkosten voor verzending binnen Nederland €3,95 per bestelling.

5 Betalen

5.1 U kunt niet op krediet kopen. Het te betalen bedrag van uw bestelling, verminderd met eventuele later te leveren artikelen, dient op het moment van uitlevering voldaan te worden, dan wel voldaan te zijn.
5.2 U geeft bij het plaatsen van uw bestelling aan hoe u wilt betalen. Het totaalbedrag van uw bestelling wordt aan u bevestigd in de email die u ontvangt bij het plaatsen van een bestelling. In deze email wordt ook de wijze van betaling die u heeft gekozen bevestigd. Deze email wordt automatisch gegenereerd en Bebeqo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud.
5.3 Mocht het te betalen bedrag (per abuis) niet zijn voldaan na de uitlevering van uw bestelling, dan ontvangt u van ons een factuur met daarop het te betalen bedrag. U dient deze factuur binnen de vermelde betalingstermijn te voldoen. Indien het te betalen bedrag na het verstrijken van de betalingstermijn niet is voldaan, is Bebeqo gerechtigd om de vordering ter incasso uithanden te geven. Alle (buiten-) gerechtelijke kosten die hier uit voortvloeien zijn voor uw rekening.

6 Garantie en service

6.1 Voor al de door u bestelde artikelen geldt in principe een jaar fabrieksgarantie. Mocht deze periode verstreken zijn, dan kunt u te allen tijden contact opnemen met Bebeqo om tot een oplossing te komen. Het retourzenden van de defecte producten naar Bebeqo valt onder de kosten van Bebeqo. Indien het retour gezonden product goed functioneerd en/of niet beschadigd is, is klant verplicht de retourkosten en verzendkosten te betalen aan Bebeqo.
6.2 Bebeqo geeft een prijsgarantie. Vindt u uw aankoop, gedaan bij Bebeqo tijdens uw zwangerschap elders goedkoper, dan betaalt Bebeqo u het verschil terug. Dit betreft goederen die nieuw zijn, nabesteld kunnen worden en onder dezelfde verkoop- en leveringsvoorwaarden verkocht worden(afgezien van tijdelijke(max. 4daags) korting/aanbiedingen).
6.3 Eventuele garanties van de producent die in de aanbieding worden vermeld, verplichten uitsluitend de producent. Een eigen overname van de garantie door Bebeqo is uitgesloten.
6.4Veiligheid staat op de eerste plaats bij de produkten van BebeQO. Wij stellen zeer grote waarde aan de veiligheid van onze produkten en stellen dit tot een van de belangrijkste eisen bij de ontwikkeling en fabricage van ieder artikel apart.
6.5Het gehele assortiment van BebeQO voldoet aan de Europese Veiligheidsnormen (EN), die door de Europese Commissie voor Normen, vastgesteld werden. Aan deze commissie nemen leden van 30 landen deel. Onze ingenieurs verbeteren voortdurend ons assortiment. Regelmatige testen in de laboratoria van onze fabrieken garanderen een aanvullende kwaliteitscontrole. Daardoor lukt het ons, onze klanten en hun geliefde , een blijvende vreugde met de BebeQO produkten te geven.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Bebeqo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en/of fouten danwel voor de gevolgen van het gebruik van de informatie welke gegeven wordt op de Webshop.
7.2 Bebeqo is alleen aansprakelijk te stellen voor door u geleden schade indien deze schade aan Bebeqo aan te rekenen valt of indien deze door dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Bebeqo komt.
7.3 Bebeqo is niet aansprakelijk te stellen voor schade die veroorzaakt is door een door Bebeqo geleverd artikel, tenzij Bebeqo aansprakelijk wordt gesteld door een dwingendrechtelijke wetsbepaling zoals bedoeld in artikel 6:185 t/m 6:193 van het Burgerlijk Wetboek van Nederland betreffende Productaansprakelijkheid.
7.4 Zuivere vermogensschade en immateriele schade worden niet door Bebeqo vergoed.
7.5 Indien Bebeqo toerekenbaar tekortschiet in haar verplichtingen tegenover u, is Bebeqo aansprakelijk te stellen voor de door u geleden directe schade. Onder deze directe schade wordt verstaan: schade welke direct is toegebracht aan stoffelijke zaken, redelijke kosten welke gemaakt zijn bij de vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade en/of de aantoonbare en gemaakte kosten die gemaakt zijn om de directe schade te beperken of te verkomen. De directe schade komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen. Eventuele andere schade wordt niet vergoed. Hieronder valt ook gevolgschade zoals gederfde winst, zuivere vermogensschade, gederfde inkomsten of opgenomen snipperdagen en dergelijke.
7.6 Bebeqo is niet aansprakelijk te stellen voor schade veroorzaakt door overmacht. Hiermee wordt gedoeld op buiten de macht van Bebeqo gelegen omstandigheden als oorlog, boycot, ziekte van personeel van Bebeqo, brand en dergelijke.
7.7 De bovenstaande aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn niet van toepassing indien u aantoont dat de schade en/of kosten zijn veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Bebeqo.
7.8 Het is niet toegestaan om enige naar uw mening terechte schadevergoeding(en) te verrekenen met nog aan Bebeqo verschuldigde bedragen.
7.9 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.10 De op de afbeeldingen van de producten getoonde kleuren en de grootte kunnen op grond van de resolutie en grootte van de foto's van het daadwerkelijke uitzicht van de geleverde producten afwijken. Indien het bij de geleverde goederen om goederen gaat die zijn afgebeeld en aan de vermeldingen in de aanbieding voldoen, dan zijn deze goederen geleverd overeenkomstig de overeenkomst

8 Privacy

8.1 Bebeqo verzamelt persoonlijke informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres) in het kader van de registratie op de Webshop of bij het intekenen op al dan niet commerciele acties.
8.2 Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan worden gebruikt door Bebeqo voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. De informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om u gepersonaliseerde informatie te verstrekken.
8.3 Er wordt daarnaast informatie bewaard in databanken en log-files die noodzakenlijk is om bepaalde diensten aan te bieden en/of opdrachten en/of leveringen uit te voeren.
8.4 Deze informatie wordt vervolgens bewaard om het diensten- en productaanbod nog beter af te stemmen op de gebruikers/afnemers.
8.5 Indien u niet wenst dat uw informatie gebruikt wordt kunt u dit aan Bebeqo kenbaar maken via email: info@bebeqo.com .
8.6 U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy richt u aan Bebeqo, Deventerseweg 54, 2994 LD Barendrecht .
8.7 Bovenstaande bepalingen kunnen op elk ogenblik, zonder voorafgaande aankondiging, door Bebeqo worden gewijzigd. In voorkomende geval zult u via de Webshop of email hiervan op de hoogte gehouden worden.

9 Actie voorwaarden

9.1 Bebeqo probeert voor alle producten de prijzen en verzendkosten zo laag mogelijk te houden.  
9.2 Indien een Bebeqo product binnen 14 dagen goedkoper wordt, heeft de klant het recht om de verschil uitbetaald te krijgen met een geldige bon.
9.3 De leveringskosten van aanbiedingen kunnen verschillen met de leveringskosten van de normale producten.


10 Identiteit van de ondernemer
10.1 Naam ondernemer: Bebeqo b.v.
10.2 Handelend onder naam de naam/namen: Bebeqo
10.3 KVK: 66778913
10.4 BTW: NL856694320B01
10.5 Adres: Ebweg 19, 2991LT Barendrecht